AREA SOCIAL

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA