ESTADOS FINANCIEROS 2020

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA