Construcción de casa taller en la comuna Shuar Yamaram Nankais

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA