Construcción de casa taller en la comuna Kichwa Puma Kucha

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA