MINGAS COMUNITARIAS

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA