POA – 2022

CABECERA PARROQUIAL DE LA CAPITAL PETROLERA